Vastuvõtu tingimused

Vastuvõtu tingimused

“Ristiku Pesumaja” teenuseid kasutades peate arvestama ja nõustuma alljärgnevate teenuse osutamise tingimustega. Soovides kasutada meie poolt pakutavat teenust, eeldame, et olete eelnevalt tutvunud meie teenuse osutamise tingimustega ja nõustute nendega.

Pesu pesemise üldtingimused:

* Hinnakirjas olev hind  on tehtud arvestusega, pesumajja toodud toote soetusmaksumus ei ületa 100 EUR-i ja tootele tehakse tavapesu  või –puhastus.Kui toode on kallim kui 100 EUR, peab klient sellest teavitama klienditeenindajat, kes otsustab, kas toode võetakse vastu või ei. Kalliste toodete puhul kehtib kokkuleppehind. Kui toote vastuvõtmisel on näha, et see on tugevasti määrdunud või puhastamise käigus ilmnevad varjatud defektid või plekid, mis tavapesemise käigus ei eemaldunud, siis on teenuse pakkujal  õigus lisada teenuse hinnale eritöötlustasu kuni 100% tavateenuse hinnast või lepitakse kokku täiendav hind. Kui kokkulepet ei saavutata, siis on teenuse pakkujal õigus keelduda toote edasisest puhastamisest. Kui toode ei lähe eritöötluse tulemusel  puhataks, siis eritöötlustasu ei võeta.
* Teenuse pakkuja ei garanteeri  kõikide plekkide eemaldumist. Kui toode ei lähe puhtaks, siis tavapuhastamise eest raha ei tagastata.
* Kaalutooted kaalutakse vastuvõtmisel ja pestakse iga kliendi pesu eraldi, sellest tulenevalt on kliendil kohustus kaalutooted sorteerida ( sirg- ja segapesu) värvide järgi eeldusel, et neid on võimalik koos pesta. Sorteerimata pesu pestakse koos . Teenuse pakkuja ei vastuta  sirg- ja segapesu pesemisel värvi andvate toodete eest, mis ühtlasi võivad rikkuda kogu pesu. Sirg- ja segapesu hinna arvestamisel lähtutakse, et ühte masinasse pandava pesu arvestuslik miinimum kogus on 5 kg, seega ühe masina miinimum hind on 5 kg hind.
* Käsipesu lubava hooldusjuhendi korral tehakse toodetele masinpesu  seadme tootja poolt valmistatud käsipesuprogrammiga.
* Vastuvõetud riided kontrollida kätte saamisel ja pretensioonid esitada koheselt.
* Meie töötaja süül rikutud või kaotatud toote maksab kinni Aberto Clean OÜ  toote ostutšeki alusel kuid mitte rohkem kui 100 EUR eseme kohta.
* Valmis tooteid hoiame tasuta kuni 30 päeva  alates kättesaamise tähtajast, seejärel toode kas hävitatakse või annetatakse heategevuseks.
* Teenusega seotud vaidluse lahendamisel tuleb pooltel määrata ekspertiis. Kõik ekspertiisiga seotud kulud kannab vaidluse kaotanud osapool.

Vaibapesu üldtingimused:

* Enne puhastusse toomist peab vaibalt olema eemaldatud olmeprügi ja koduloomade karvad !
* Puhastus ei vastuta plekkide mitteeemaldumise, võimaliku värvustumise, värvitustumise ja narmastuse eest.
* Puuvillaste vaipade ühendusniidid võivad pesus puruneda, kui nad on muutunud ekspluatatsiooni käigus rabedaks.
* Võimalik plekkide ja ebameeldiva lõhna mitte eemaldumine.
* Vaipadel olevate vanade tundmatut päritolu plekkide ja ebameeldiva lõhna (s.h. koduloomade eritised) täieliku eemaldumist puhastamise käigus teenuse osutaja ei garanteeri. Uriini ja koduloomade lõhn võib puhastamise käigus võimenduda.
* Tekkivad defektid, mis tulevad esile kliendipoolsel puhastamistel vaipa jäänud puhastusainete järeltoimest.
* Vaipade valged narmad võivad jääda hallikaks või kollakaks.
* Hallitusplekkidega vaipade puhul teenuse osutaja nende eemaldumist ei garanteeri.
* Saame puhastada kohapeal maksimaalselt 3 X 4 suuruseid vaipu.
(suuremad vaibad peseme ära Teie juures kodus kohapeal).
* Tasumine toimub esemete kättesaamisel täpsete mõõtude alusel SULARAHAS

Aberto Clean OÜ ei vastuta:

*Tootel olevate lukkude, lukuotsikute, nööpide, trukkide ja teiste aksessuaaride purunemise  või kahjustumise eest.
* Taskusse unustatud esemete ja nende poolt tekitatud kahjustuste eest
* Vaipade keemilise- või  vesipesu teostamise käigus võivad plekid mitte eemalduda ja  tekkida tootel kahjustusi    ( rebenemine, kokkutõmbumine, värvi muutus või mõni muu ettenägematu kahjustus). Sellisel juhul võib olla tegemist toote varjatud defektiga või ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustusega.
* Kui tootel puudub hooldusjuhend, siis toote omanik annab toote hooldusse omal vastutusel
* Kui tootja on paigaldanud tootele vale hooldusjuhise ja see on tinginud toote kahjustumise.